อัตราค่าบริการ
Easy Retouch 100 บาท ต่อรูป
Advance Retouch 200 บาท ต่อรูปขึ้นไป
อัตราราคา แยกตามเวลาที่ใช้รีทัชต่อ1รูป
1-15 นาที 100 บาท
15 - 30 นาที 200 บาท
31 - 45 นาที 300 บาท
46 นาที - 1 ชั่วโมง 400 บาท